استدلالی زیبا درباره اینکه چرا خانم ها باید حجاب داشته باشند.

چقدر خوبه که مسائلی مانند حجاب رو اینطور تبلیغ کنیم، نه سطحی و مقایسه کردن بانوان با آبنبات و ماشین!