قرارگاه_های_فرهنگی

شرح مکمل بیانات امام خامنه ای در تاریخ 92/2/2 با موضوع “پشتیبانی و حمایت از تشکل های فرهنگی”

نشر صهبا (موسسه جهادی)

آدرس خرید

دریافت سایز بزرگ پوستر
حجم: 2.39 مگابایت
منبع