حجت الاسلام سعید مهدوی درنشست خبری با بیان اینکه، یکی از دستاوردهای برکات خون شهدا، عمومیت یافتن برگزاری مراسم اعتکاف است، اظهارکرد: دانشگاه گیلان با توجه به بهره برداری مسجد بزرگ دانشگاهی باقرالعلوم و همچنین  نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه گیلان، در راستای انجام وظایف فرهنگی و تبلیغی خود، به برگزاری سنت اعتکاف ویژه دانشجویان، اقدام نمود.

وی با اشاره به اینکه علی رغم، فرصت کوتاه زمان بهره برداری مسجد تا ایام اعتکاف استقبال دانشجویان ازاین مراسم قابل توجه است، اعلام کرد:هم اکنون ۱۸۰ نفر از دانشجویان که عمدتا از دانشگاه گیلان هستند، فضای زیبای معنوی وخوسازی را درجوانی تجربه می کنند.

حجت الاسلام سعید مهدوی

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه دردانشگاه گیلان، با تاکید براینکه اعمال عبادی جوانان، آسیب های اخلاقی واجتماعی راکاهش می دهد، تصریح کرد: براساس باورهای دینی وروایات معصومین (ع) اعتکاف ها ونیایش های خاضعانه جوانان مومن در فضای اجتماع ما، موجب دفع بلایا از جامعه خواهد بود.

مهدوی با بیان اینکه، یکی از راهکارهای بسیارمهم درمقابله با شبیه خون فرهنگی دشمن، احیای سنت های عبادی است، گفت: برنامه هایی که برای اعتکاف در نظر گرفته شده است با محور معنوی واخلاقی است که دعوت از وعاظ برای مواعظ اخلاقی د رهر سه شب وبعد از نماز صبح، بیان احکام، تلاوت قرآن، انجام مراسم مذهبی شب وفات زینب کبری(س) واعمال ام داوود که در اعتکاف وارد شده است، از جمله این برنامه هاست.

وی عمده نقش مبلغان حاضردر جمع دانشجویان معتکف را جهت دهی وتشویق به ذکر وفکر ومطالعه کتب اعتقادی ودر عین حال پیگیری بخشی از کتب درسی عنوان کرد وافزود: حقیقت اعتکاف، یک نوع انقطاع از غیر وتوجه فرد به خدا وایجاد فضای انابه وخشوع وخضوع ودرک حلاوت ذکراست.

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه دردانشگاه گیلان، با اشاره به اینکه، اعتکاف حالت عمومی پیدا کرده است، تاکید کرد: اعتکاف اردوی سیاحتی، تربیتی وحتی زیارتی نیست بلکه اعتکاف در شریعت، ریاضت وتمرینی برای فرد شرکت کننده جهت رسیدگی به نفس ورابطه با خداست.

مهدوی در پاسخ به خبرنگار  ۸ دی نیوز د ر مورد عدم بیان مباحث سیاسی روز درمراسم اعتکاف گفت: اعتکاف فرصت تنها شدن با خود و خداست ونباید جایگاه مراسمی مانند هم نشینی ها، جلسات جدل، مناظرات سیاسی و مباحث جدل گونه اجتماعی  که مخل هدف اعتکاف هستند، باشد.

وی با تاکید براینکه باید به آسیب شناسی جدی برگزاری مراسم اعتکاف پرداخت، اظهارکرد: این سنت الهی نباید دستخوش اعمال سلایق شخصی وسیاسی واداری شود وظهورو بروز پیگیری سیاسی در اعتکاف به صورت بروز دعای مومنین برای مشکلات جهان اسلام ودعا برای خادمان صادق جهان اسلام ونائب امام زمان است.

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه دردانشگاه گیلان، فرصت برای حلقه های گفتگوی سیاسی واردوهای تربیتی وطرح مباحث اجتماعی را در ظرفیت های مذهبی دیگری مانند ایام محرم وفاطمیه وشب های قدرمهیا دانست وتاکید کرد: لازم نیست حتما در سه روز اعتکاف، تحت عنوان مباحث وجلسات وگفتگوهای سیاسی واجتماعی، صحنه اعتکاف را عوض کنیم.