حجت الاسلام و المسلمین پناهیان در سال های گذشته بحثی کاربردی – اعتقادی تحت عنوان «امتحان» را ارائه فرمودند که یکی از مهمترین و جذابترین مباحث ارائه شده توسط ایشان می باشد. گوش دادن این بحث مؤکداً به مخاطبین گرامی پیشنهاد می گردد.

می گویند هر بدی و هر خوبی که انسان انجام دهد، در همین دنیا عوضش را می بیند. اما وقتی دقت می کنیم، می بینیم همواره اینگونه نیست و بسیاری از بدی ها و خوبی ها در دنیا بی جایزه و بی عذاب می مانند. واقعاً خداوند در عکس العمل اعمال ما در دنیا چه می کند؟ وقتی یک ستمکار به ظاهر عذابی نمی بیند، خداوند چه چیزی سر راه او قرار می دهد و وقتی یک نیکوکار به ظاهر اجری دنیوی نصیبش نمی شود، چه تغییری توسط خداوند در زندگی او رقم می خورد؟ استاد پناهیان در این جلسه به پرسش این سوالات پرداخته و سپس یکی از اصلی ترین امتحانات الهی را معرفی می کنند.

دریافت کلیپ: مصیبت امام حسین (ع)

دریافت سخنرانی کامل: امتحان