جشن پيروزی انقلاب در مسجد سنگ بست با حضور جانشين فرمانده سپاه ماسال در تاريخ ۲۱-۱۱- ۹۳ بعد از نماز مغرب وعشاء در مسجد سنگ بست ماسال برگزار مي گردد.

جشن-پیروزی-انقلاب