معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی گزارش عملکرد نظارتی نهمین دوره مجلس، ۳ ماهه دوم از اجلاسیه سوم (۷ شهریور ۱۳۹۳ تا ۶ آذر ۱۳۹۳) را آماده کرده است که مهمترین محورهای آن به شرح ذیل است:

در مهمترین محورهای این مجموعه که شامل امور نظارتی مجلس نهم در ۳ ماهه دوم از اجلاسیه سوم است، عبارتند از:

۱- نظارت بر ابلاغ و انتشار قوانین: از مجموع ۶ قانون ابلاغ شده به رئیس‌جمهور در بازه زمانی فوق، ایشان هیچکدام از این قوانین را در مهلت قانونی ۵ روزه (مذکور در ماده اول قانون مدنی) ابلاغ نکرده و در ابلاغ ۶ قانون به روزنامه رسمی نیز مجموعا به مدت ۳۹ روز تاخیر داشته است.

۲- نظارت بر اجرای قوانین و عملکرد مسئولان و دستگاه‌های اجرایی: پایش مصوبات دولت حکایت از آن دارد که هنوز آیین‌نامه‌های مربط به تعداد زیادی از قوانین مصوب مجلس هشتم و نهم تصویب نشده است. از تعداد ۸۳ آیین‌نامه مربوط به قانون پنجم توسعه نیز تعداد ۳۸ مورد هنوز تهیه نشده است. همچنین در اجرای تبصره یک بند ۷ ماده ۴۹ آیین‌نامه داخلی مجلس دو گزارش از کمیسیون عمران در صحن علنی قرائت و برای اقدام مقتضی به بالاترین مقام مسئول ارسال شده است.

۳- تذکر نمایندگان به وزرا و رئیس‌جمهور: نمایندگان مجلس نهم از ۷ شهریور ۱۳۹۳ الی ۶ آذر ۱۳۹۳ جمعا ۸۱۹ مرتبه به وزرا و رئیس‌جمهور تذکر داده‌اند که از آن میان رئیس‌جمهور مخاطب بیشتر تذکر (۱۰۳ فقره) و وزرای دفاع و پشتیبانی و نیروهای مسلح، دادگستری و اطلاعات مخاطب کمترین تذکر (هر کدام ۶ فقره) بوده‌اند. توضیح اینکه از میان ۱۰۳ تذکر رئیس‌جمهور تنها ۱۰ مورد به عملکرد ایشان بوده و مابقی تذکرات در خصوص عملکرد دستگاه‌های زیرمجموعه ایشان است.

۴- تذکرات شفایی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور: نمایندگان مجلس نهم از ۷ شهریور ۱۳۹۳ الی ۶ آذر ۱۳۹۳  جمعا ۴۲۹ مرتبه به وزار و مسئولان دستگاه‌های اجرایی تذکر شفاهی داده‌اند. رئیس جمهور مخاطب بیشترین تذکر (۶۱ فقره) و وزیر اطلاعات مخاطب کمترین تذکر (۱ فقره) بوده اند. توضیح اینکه از میان ۶۱ تذکر ایشان تنها ۸ مورد مربوط به عملکرد ایشان بوده و مابقی تذکرات در خصوص عملکرد دستگاه‌های زیرمجموعه ایشان است.

۵- سوال نمایندگان از وزرا: در بازه زمانی این گزارش اعضای هیئت وزیران مخاطب ۲۲۶ سوال نمایندگان دوره نهم بوده‌اند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ۲۷  فقره مخاطب بیشترین تذکر و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با ۲ سوال مخاطب کمترین سوال بوده است. از مجموع سوالات ارجاعی به کمیسیون‌ها، ۸ سوال در مراحل مختلف خاتمه یافته (۳ انصراف و ۵ اغنای نماینده سوال کننده)، ۲۱۸ سوال در مراحل مختلف رسیدگی کمیسیون، در این میان کمیسیون انرژی با ۳۹ سوال بیشترین و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات با ۲ سوال کمترین ارتباط با سوالات نمایندگان داشته‌اند.

۶- تحقیق و تفحص: در مدت فوق در مجموع ۲۰ تقاضای تحقیق و تفحص به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده است. مجموع درخواست‌ها یتحقیق و تفحص واصل شده از ابتدای دوره نهم ۱۳۸ فقره بوده که در مقایسه با مجالس قبلی افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد. از میان ۱۳۸ تقاضای تحقیق و تفحص پرونده ۹۴ تقاضا همچنان مفتوح (۸ پرونده نزد هیئت تحقیق و تفحص، ۳۲ پرونده نزد کمیسیون و ۵۴ پرونده نزد هیئت رئیسه) است. پرونده ۴۰ تحقیق و تفحص (۲۵ پرونده با انصراف متقاضیان، ۶ پرونده با رد تقاضا در صحن علنی و ۹ پرونده با دستور هیئت رئیسه) مختومه شده و گزارش نهایی ۴ پرونده در صحن علنی قرائت گردیده است.

۷- رای اعتماد: مجلس در تاریخ ۵ آذر ۱۳۹۳ با دادن رای اعتماد به آقای دکتر محمد فرهادی، هدایت وزارت خانه علوم، تحقیقات و فناوری را به ایشان سپرد.

۸- حضور وزرا و مسئولان اجرایی در صحن علنی مجلس برای ارائه گزارش و تبادل نظرات: در بازه زمانی این گزارش حضور وزرا و مسئولان اجرایی در صحن علنی جهت ارائه گزارش و تبادل نظرات ثبت شده است.

۹- قرائت گزارش‌های واصل شده از دستگاه‌ها و سازمان‌ها در صحن علنی مجلس: در بازه زمانی این گزارش هیچ گزارشی از عملکرد دستگاه‌ها و سازمان‌ها به صحن علنی مجلس ارائه نشده است.

۱۰- جلسات نظارتی کمیسیون‌های تخصصی مجلس: در بازه  زمانی این گزارش کمیسیون‌های تخصصی مجلس با برگزاری ۱۱۶ جلسه نظارتی در مورد عملکرد مسئولان و دستگاه‌های اجرایی بحث و تبادل نظر کرده‌اند.

۱۱- سفرها و بازدیدهای نظارتی کمیسیون‌های تخصصی مجلس: در بازه زمانی گزارش در مجموع ۳۴ سفر و بازدید به منظور نظارت بر نحوه اجرای قوانین در دستگاه‌های اجرایی و بررسی آسیب‌ها و مشکلات عمومی کشور از سوی کمیسیون‌های تخصصی گزارش شده است.

۱۲- مهمترین موضوعات نظارتی کمیسیون‌های تخصصی: به شرح گزارش

۱۳- انتخاب ناظران مجامع، هیئت‌ها و شوراهای ملی: در بازه زمانی این گزارش طبق آیین‌نامه داخلی پس از معرفی حداقل ۲ برابر موردنیاز نامزدهای واجد شرایط توسط کمیسیون مربوطه ۲۹ مورد رای‌گیری در صحن علنی مجلس برای انتخاب ناظران صورت گرفت که طی آن ۵۴ نفر از نمایندگان محترم برای نظارت بر فعالیت مجامع، هیئت‌ها و شوراها انتخاب و احکام و ابلاغ منتخبین با امضای ریاست محترم مجلس جهت معرفی به دستگاه مربوطه صادر شده است.

۱۴- انتخاب ناظران شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان: در بازه زمانی این گزارش ۵۸ نفر از نمایندگان به عنوان ناظران شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه ۲۹ استان از ۳۱ استان کشور پس از اعلام مجمع نمایندگان استان‌ها و معرفی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در صحن علنی مجلس انتخاب و به وزارت کشور و استانداری‌های مربوطه معرفی شده‌اند.

۱۵- گزارش نمایندگان ناظر در مجامع، هیئت‌ها و شوراها از موضوعات مطروحه و تصمیمات: در بازه زمانی این گزارش تعداد ۱۴ فقره گزارش از نمایندگان ناظر دریافت شده که در ۸ فقره از گزارش‌ها نماینده ناظر از عدم دعوت و تشکیل نشدن به موقع جلسات ابراز نارضایتی نموده‌اند.

۱۶- گزارش دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط از تشکیل جلسات و مصوبات و تصمیمات مجامع، هیئت‌ها و شوراها: در بازه زمانی این گزارش تعداد ۲۵ فقره گزارش از دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط در خصوص تشکیل جلسات و مصوبات مجامع، هیئت‌ها و شوراها واصل شده است.

۱۷- گزارش نظارتی ناظران و دبیرخانه‌های شوراهای استانی: در بازه زمانی گزارش تعداد ۲۰ فقره گزارش از ناظران و دبیرخانه‌های شوراهای برنامه‌ریزی ۱۵ استان، تعداد ۱۸ فقره گزارش از شورای فرهنگ عمومی ۱۲ استان، تعداد ۲۶ فقره گزارش از هیئت‌های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات ۷ استان و تعداد ۱۳ فقره گزارش از کمیته اشتغال ۱۲ استان کشور واصل شده است.

۱۸ گزارش‌های ارسالی ناظران و شوراها، مجامع و هیئت ها به کمیسیون‌های تخصصی: به شرح گزارش.

۱۹- گزارش‌های تحلیلی از آثار فعالیت شوراها، مجامع و هیئـت‌ها، تعداد ۴ فقره گزارش تحلیلی از آثار فعالیت شوراها، مجامع و هیئت‌ها توسط این معاونت تهیه و در اختیار مسئولان قرار گرفته که خلاصه این تحلیل‌ها در این گزارش ارائه شده است.

۲۰- گزارش‌های نظارتی از موارد مورد بررسی دیوان محاسبات و سایر نهادهای نظارتی در مجموع ۲۳ مورد از بندها و اجزای مختلف قانون بودجه سال ۱۳۹۳ در ۳۱ استان مورد بررسی قرار گرفته است. طبق بررسی‌های به عمل آمده در ۱۸٫۵۲ درصد موارد مواد قانون به صورت کامل در دستگاه‌های اجرایی مختلف استان‌ها به اجرا درآمده است، در ۲۷٫۶۲ درصد مواد قانون به صورت ناقص اجرا شده است و در ۵۳٫۸۶ درصد موارد نیز احکام قانون بودجه اجرا نشده است.

۲۱- گزارش دبیرخانه هیئت مرکزی نظارت شوراهای اسلامی شهر و روستا: به شرح گزارش.

۲۲- بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین: به شرح گزارش.

۲۳- کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی: در بازه زمانی این گزارش، ۹۱۱ فقره شکواییه در کمیسیون به ثبت رسیده و جهت رسیدگی به آنها ۸۸۲ فقره جوابیه اعم از واسطه‌ای و قطعی به ثبت رسیده است. ۱۸۴ فقره شکواییه نیز در نوبت طرح و رسیدگی قرار دارد و در مجموع طی مدت مذکور ۳۷۶۹ فقره نامه از کمیسیون صادر و یا به کمیسیون وارد شده است.

تصویر اسناد

1393102111052420944838510 1393102111084962344838810 139310211109418944838910 1393102111103310244839210 1393102111113048244839310 1393102111122052944839410 1393102111133247944839910 1393102111142968744840110 1393102111151748744840210 1393102111162032644840310 1393102111171377444840410 1393102111180868944840910 1393102111325159544843410 1393102111333953644843610 1393102111342746144843910 1393102111352087844844010 1393102111393354744844210 139310211140103744844310 1393102111410590344844510 1393102111413479544844610 1393102111421122344844710 1393102111463659044844910 1393102111482152044847510 1393102111485666944848010 139310211150422044848610 1393102111520730944849410 1393102111524244244849710 1393102111532565644849910