آن دلبری که بندگی ات را روا نوشت (شعر خوانی) – حاج ابوذر بیوکافی

چراغون شد با ستاره ها شب هامون (سرود) – حاج ابوذر بیوکافی

کیستم من گوهر ده بحر نورکبریایم..(شعرخوانی) – حاج سید مهدی میرداماد

قراره کار تو دلبری باشه…(سرود) – حاج سید مهدی میرداماد

بال پرواز گشایید که پرها باقیست…(شعر خوانی) – حاج مهدی سلحشور

آقا توئی که از همه دل میبری…(سرود) – حاج مهدی سلحشور

شور…. – حاج مهدی سلحشور – حاج سید مهدی مبرداماد – حاج ابوذر بیوکافی- حاج مسعود عارف

 

منبع