اعلام برنامه مراسم مشترک هیئت محبین الرضا و انصارالمهدی