آیین تجلیل از پیرغلامان و ریش سفیدان هیئت‌های مذهبی تهران از ساعت ۱۵ در تالار اندیشه آغاز شد. در این مراسم از احمد طاهری (پدر شهید)، عبدالله اقبالی، احمد رنگرز و ابراهیم جوادی به عنوان چهار پیرغلام هیئتهای ثارالله، حضرت علی اصغر(ع)، چهارده معصوم بنیس و محبین الائمه(ع) تجلیل شد.

farhangnews_104035-295751-1417583226 farhangnews_104035-295752-1417583226 farhangnews_104035-295748-1417583226 farhangnews_104035-295749-1417583226 farhangnews_104035-295750-1417583226 farhangnews_104035-295746-1417583226 farhangnews_104035-295744-1417583226 farhangnews_104035-295745-1417583226 farhangnews_104035-295741-1417583226 farhangnews_104035-295742-1417583226 farhangnews_104035-295743-1417583226 farhangnews_104035-295738-1417583226 farhangnews_104035-295739-1417583226 farhangnews_104035-295735-1417583226 farhangnews_104035-295740-1417583226 farhangnews_104035-295736-1417583226 farhangnews_104035-295737-1417583226 farhangnews_104035-295732-1417583226 farhangnews_104035-295733-1417583226 farhangnews_104035-295729-1417583226 farhangnews_104035-295734-1417583226 farhangnews_104035-295730-1417583226 farhangnews_104035-295731-1417583226 farhangnews_104035-295747-1417583226 farhangnews_104035-295727-1417583226 farhangnews_104035-295728-1417583226