اولین جلسه جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی شهرستان فومن روز شنبه ۲۴ آبان در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام فومن برگزار شد.

در این جلسه که با حضور مسئولان و مدیران هیئات مذهبی و تشکل های قرآنی برگزار شد حجت الاسلام مهدوی به معرفی ابعاد کار جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی پرداختند. پیش از سخنان ایشان مسئولان کارگروه های جبهه انقلاب اسلامی شهرستان فومن معرفی شدند.

در انتها مسئولان هیئات به طرح نقطه نظرات خود، انتقادات و پیشنهادات پرداختند. جلسه با روضه خوانی برادر شکرلب خاتمه یافت.

گزارش تصویری اولین جلسه جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی شهرستان فومن‏ گزارش تصویری اولین جلسه جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی شهرستان فومن‏ گزارش تصویری اولین جلسه جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی شهرستان فومن‏ گزارش تصویری اولین جلسه جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی شهرستان فومن‏ گزارش تصویری اولین جلسه جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی شهرستان فومن‏ گزارش تصویری اولین جلسه جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی شهرستان فومن‏