یادواره 380 ورزشکار شهید گیلان در سالن تختی مجموعه ورزشی شهید عضدی رشت برگزار شد.