حجت الاسلام سلمانزاده از قم در این مراسم به سخنرانی پرداخت و همچنین برادر نیازی از تهران مدیحه سرایی کرد.