همایش بازخوانی خط نورانی امام خمینی (ره) در رشت با سخنرانی آیت الله رضا رمضانی گیلانی رئیس اتحادیه اروپایی اسلامی علما و تئولوگ‌های شیعه و نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری در حسینیه شاهد و ایثار رشت برگزار شد.

آیت الله رمضانی با بیان اینکه وقوع انقلاب اسلامی هنر، معجزه و کرامت را به دنبال داشته است، تصریح کرد: وقوع انقلاب اسلامی با ارائه تفکر صحیح و حضور افراد اتفاق افتاده است.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه ۷۰ درصد مردم برای تحقق انقلاب اسلامی به صحنه آمدند، تصریح کرد: در طول انقلاب اسلامی حمایت مردمی را داشتیم و حفظ این رکن بسیار مهم است.

رمضانی ادامه داد: پس از انقلاب با یکسری اصطلاحاتی مواجه هستیم که اسلامیت و جمهوریت را می‌خواهند از همدیگر جدا کنند اما این موضوع خسران‌آور است و در این زمینه نباید انعطاف نشان دهیم.

وی با تصریح بر اینکه به دنبال اسلام جامع در حوزه‌های فردی و اجتماعی هستیم، گفت: تفسیر صوفی مآبانه از آیات قرآن، خسران و به ضرر نظام است.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه اسلام انسان را در مقابل دشمن درونی و بیرونی مقاوم بار می‌آورد، اضافه کرد: اسلام دین رحمت و رسول اکرم (ص) پیامبر مهربانی و رحمت است.

به گفته رمضانی، اسلام حامل سه صلح با خود، دیگران و با خدا است و می‌خواهد بشر را با خود، دیگران و خدا آشتی دهد.

وی افزود: اکنون با پدیده ظلم، ستم، فقر، تبعیض و باند قدرت و ثروت در دنیا مواجه هستیم و به مظلومان زور می‌گویند و می‌خواهند بشریت را به فلاکت بکشانند.

* استکبار به دنبال انحراف جامعه بشری است

رمضانی با اشاره به اینکه استکبار به دنبال انحراف جامعه بشری است، خاطرنشان کرد: انقلاب برپایه اسلام است و اسلام انقلابی‌ به ما درس مقاومت می‌دهد و در برابر زیاده‌خواهان ایستادگی می‌کند.

به گفته وی، اسلام انقلابی در برابر آنها که می‌خواهند باند قدرت و ثروت را تقویت کنند، می‌ایستد.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: اسلام انقلابی به معنای اسلام تحول‌گراست و در مقابل آنها که دنبال استکبار هستند، می‌ایستد.

رمضانی افزود: اسلام انقلابی تنها درباره وظیفه فردی نیست، بلکه وظیفه جمعی نسبت به ظلم را مشخص می‌کند.

وی با بیان اینکه اسلام رحمانی متعارض با اسلام انقلابی نیست، تصریح کرد: براساس مبنای انقلاب اسلامی و اسلام انقلابی، باید سبک زندگی را مد نظر داشته باشیم.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری در پایان مسؤولیت مدیران در سبک زندگی را بسیار مهم دانست و متذکر شد: مردم رفتار مدیران ما را مشاهده می‌کنند.

خط-امام (۱) خط-امام (۲) خط-امام (۳) خط-امام (۴) خط-امام (۵) خط-امام (۶) خط-امام (۷) خط-امام (۸) خط-امام (۹) خط-امام (۱۰)