در راستای برگزاری اولین سالگرد دو شهید گمنام مدفون در پردیس بنت الهدی صدر رشت و یادواره ۶۴ شهید دانشجو معلم استان گیلان، دانشجو معلمان به همراه جمعی از مسئولین این دانشگاه به دیدار شش خانواده شهید تربیت معلم رفتند.

تیم دیدار و مصاحبه با خانواده شهدا گروه فرهنگی ستاد یادواره شهدای دانشجو معلم دانشگاه فرهنگیان گیلان، به همراه جمعی از دانشجو معلمان با هدف آشنایی با سبک زندگی شهدای دانشجو معلم از خانواده های معظم شهیدان والامقام جمشید پرورش، مجید زحمتکش، محمود فالیزکار، محمد پور طاعتی، حمید رضا صنعتی و ابراهیم عاشوری نژاد دلجویی کردند.

گزارش تصویری زیر بخشی از فضاسازی مربوط به این یادواره می باشد:

یادواره-شهید-فرهنگیان-بنت-الهدی (۱) یادواره-شهید-فرهنگیان-بنت-الهدی (۲) یادواره-شهید-فرهنگیان-بنت-الهدی (۳) یادواره-شهید-فرهنگیان-بنت-الهدی (۴) یادواره-شهید-فرهنگیان-بنت-الهدی (۵) یادواره-شهید-فرهنگیان-بنت-الهدی (۶) یادواره-شهید-فرهنگیان-بنت-الهدی (۷) یادواره-شهید-فرهنگیان-بنت-الهدی (۸) یادواره-شهید-فرهنگیان-بنت-الهدی (۹) یادواره-شهید-فرهنگیان-بنت-الهدی (۱۰) یادواره-شهید-فرهنگیان-بنت-الهدی (۱۱) یادواره-شهید-فرهنگیان-بنت-الهدی (۱۲) یادواره-شهید-فرهنگیان-بنت-الهدی (۱۳) یادواره-شهید-فرهنگیان-بنت-الهدی (۱۴) یادواره-شهید-فرهنگیان-بنت-الهدی (۱۵)

عکاس: زهرا شعبانی