صبح امروز کاروان خادمان حرم امام رضا به آستانه اشرفیه رفتند و در حرم مطهر امامزاده آقا سید جلال الدین اشرف این شهرستان حضور یافتند که گزارش تصویری آن را می توانید در ذیل مشاهده کنید.

کاروان-خدام-امام-رضا (۱) کاروان-خدام-امام-رضا (۲) کاروان-خدام-امام-رضا (۳) کاروان-خدام-امام-رضا (۴) کاروان-خدام-امام-رضا (۵) کاروان-خدام-امام-رضا (۶) کاروان-خدام-امام-رضا (۷) کاروان-خدام-امام-رضا (۸) کاروان-خدام-امام-رضا (۹) کاروان-خدام-امام-رضا (۱۰) کاروان-خدام-امام-رضا (۱۱) کاروان-خدام-امام-رضا (۱۲) کاروان-خدام-امام-رضا (۱۳) کاروان-خدام-امام-رضا (۱۴) کاروان-خدام-امام-رضا (۱۵) کاروان-خدام-امام-رضا (۱۶) کاروان-خدام-امام-رضا (۱۷) کاروان-خدام-امام-رضا (۱۸) کاروان-خدام-امام-رضا (۱۹)