دومین شب فعالیت موکب فرهنگی و پذیرایی قافله عاشقی شهرستان بندرانزلی در شب سوم محرم برگزار گردید و خادمین با پذیرایی چای عراقی و ایرانی و اطعام شهروندان میزبانی کردند.

لازم به ذکر است هر شب دسته عزاداری ابادانیان نیز مهمان موکب هستند.