این افتتاحیه که با آیای چند از کلام الله مجید آغاز و با سخنرانی حجج اسلام مهدوی و دعایی ادامه پیدا کرد.

این دوره به مدت ۲ روز (۱۲ و ۱۳ مرداد) توسط اساتید مجرب برگزار می شود و دانش آموختگان این دوره به صورت مقدماتی با تبلیغ حجاب آشنایی پیدا خواهد کرد.

گزارش تصویری زیر برگی از این همایش است:

افتتاحیه-دوره-تربیت-مبلغ-حجاب (۱) افتتاحیه-دوره-تربیت-مبلغ-حجاب (۲) افتتاحیه-دوره-تربیت-مبلغ-حجاب (۳) افتتاحیه-دوره-تربیت-مبلغ-حجاب (۴) افتتاحیه-دوره-تربیت-مبلغ-حجاب (۵) افتتاحیه-دوره-تربیت-مبلغ-حجاب (۶) افتتاحیه-دوره-تربیت-مبلغ-حجاب (۷) افتتاحیه-دوره-تربیت-مبلغ-حجاب (۸)