جشن میلاد حضرت صاحب الزمان در دروازه  لاکان رشت به همت پایگاه شهید خجسته برگزار شد.