هیئت محبان الرضا علیه السلام با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای برپایی افطاری ساده ، در شام وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها اقدام به برپایی سفره افطاری در مسجد امام رضا(علیه السلام) نموده است که گزارش تصویری آن به شرح زیر است:

گزارش تصویری از افطاری ساده هیئت محبان الرضا علیه السلام لنگرود گزارش تصویری از افطاری ساده هیئت محبان الرضا علیه السلام لنگرود گزارش تصویری از افطاری ساده هیئت محبان الرضا علیه السلام لنگرود گزارش تصویری از افطاری ساده هیئت محبان الرضا علیه السلام لنگرود