مراسم احیای شب نیمه شعبان با حضور مردم شب‌زنده‌دار گیلانی درمراسم احیای شب نیمه شعبان با حضور مردم شب‌زنده‌دار گیلانی در مهدیه رشت برگزار شد. مهدیه رشت برگزار شد.