به مناسبت شهادت سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی منشر گردید

به مناسبت شهادت سردار رشید جبهه مقاومت اسلام حاج قاسم سلیمانی کلیپ شهید زنده است منتشر گردیید.