محمد پرحلم، معاون فرهنگی، هنری حوزه هنری گیلان، اظهار کرد: کتاب «می مانیم و خاطره می شویم» خاطرات شفاهی شمس‌علی قاسمی، از آزادگان شهرستان سیاهکل است که توسط انتشارات سوره مهر و به همت واحد ادبیات پایداری حوزه هنری گیلان منتشر شد.

وی با بیان اینکه این کتاب به خاطرات شمس‌علی قاسمی از دوره کودکی تا پایان دوره اسارت اختصاص دارد، گفت: وی از رزمندگان دوران دفاع مقدس است که به اسارت نیروهای بعثی در آمد و چند سالی را در اردوگاه های دهشتناک عراق به‌سر برد.

معاون فرهنگی هنری، حوزه هنری گیلان اضافه کرد: این کتاب در 302 صفحه همراه با عکس و نمایه به کوشش نویسنده جوان محمد علیزاده در 1000 نسخه توسط واحد ادبیات پایداری حوزه هنری گیلان منتشر شده است.

وی یادآور شد: در بخش هایی از این کتاب آمده است «از اتاق که بیرون می رفتیم دوباره ما را با همان شاخه های خرما زدند و به دو به طرف همان سالن بزرگ بردند، داخل سالن در بشکه های دویست لیتری آب ریخته بودند، چهارده روز می شد که رنگ آب را ندیده بودم، بچه ها بی خیال دور بشکه ها بودند و با دست های کثیف و …».