هشتم شهریور، سالروز شهادت مقامات ارشد کشورمان شهید «محمدعلی رجایی» رئیس جمهور و «محمدجواد باهنر» نخست وزیر کشورمان است که قربانی عملیات تروریستی شدند.

این روز نماد مبارزه با تروریسم است. تروریسم‌هایی که در عملیات‌های خود به زنان و کودکان و پیران هم رحم نکرده و برای ایجاد وحشت و رسیدن به اهداف‌شان از روی خون بی‌گناهان عبور می‌کنند.

با توجه به اهمیت ترور و تروریسم در جهان، کارتونیست و کاریکاتوریست‌های جهان با قلم‌هایشان این اتفاق تلخ را به قلم کشیدند؛ کاریکاتوریست‌هایی که آمریکا را عامل ترور در جهان می‌دانند.

اثر عارف از اندونزی

اثر عارف از اندونزی

اثر ویلم رسینگ از هلند

اثر ویلم رسینگ از هلند

اثر سیران کافرلی از آذربایجان

اثر سیران کافرلی از آذربایجان

اثر کاروناکار ینیکاپاتی از هند

اثر کاروناکار ینیکاپاتی از هند

اثر جبسکو از برزیل

اثر جبسکو از برزیل

اثر حسن فضل از بوسنی

اثر حسن فضل از بوسنی

اثر آنتونیو کارلوس از برزیل

اثر آنتونیو کارلوس از برزیل

اثر آنجل بولیگان از کوبا

اثر آنجل بولیگان از کوبا

اثر آموریم از برزیل

اثر آموریم از برزیل

اثر آموریم از برزیل

اثر آموریم از برزیل

اثر برنارد بوتون از فرانسه

اثر برنارد بوتون از فرانسه

اثر انریکه اکوسته از کوبا

اثر انریکه اکوسته از کوبا