با برگزاری اولین کارگاه تولید پوستر برای مدافعان حرم، در اصفهان کارگاه های منطقه ای فراخوان “خط سرخ” کلید خورد. اولین کارگاه منطقه ای فراخوان پوستر “خط سرخ”به همت مجمع طراحان گرافیک انقلاب اصفهان برگزار شد. در این کارگاه، ضمن ایده پردازی هنری پیرامون محورهای اعلام شده در فراخوان، برخی تکنیکهای اجرایی نیز توسط هنرمندان مورد بررسی قرار گرفت تا گرافیست های اصفهانی نیز سهم خود از تبیین آرمان های شهدای مدافع حرم در دفاع از اسلام ناب محمدی ص و مستضعفان را ادا کنند.

سایر کارگاه های منطقه ای این فراخوان که به همت نهضت مردمی پوسترانقلاب، مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی (آیه) و کانون هنر شیعی منتشر شده است،  نیز در روزهای آتی در مشهد، تهران، اصفهان، زاهدان و ساری برگزار خواهد شد.

خط-سرخ-مدافعان-حرم (۱) خط-سرخ-مدافعان-حرم (۸) خط-سرخ-مدافعان-حرم (۷) خط-سرخ-مدافعان-حرم (۶) خط-سرخ-مدافعان-حرم (۵) خط-سرخ-مدافعان-حرم (۴) خط-سرخ-مدافعان-حرم (۳) خط-سرخ-مدافعان-حرم (۲)