به گزارش سراج۸،کارگاه دو روزه خانواده و جوان با حضور استاد تراشیون (استاد حوزه و دانشگاه، کارشناس صداوسیما) در ۶ جلسه و باحضور ۱۵۰نفر از خواهران شهرستان بندرانزلی در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه ۲۱ و ۲۲ خرداد برگزار شد.

کارگاه تخصصی خانواده و جوانان

کارگاه تخصصی خانواده و جوانان

موضوعات مطرح شده در این کارگاه تخصصی به شرح ذیل می باشد:
– فرزندان هوشمند

– رسانه والد سوم

– خانه ای مثل بهشت

– جوانان و حل مشکلات شخصی

استاد تراشیون (استاد حوزه و دانشگاه، کارشناس صداوسیما)

استاد تراشیون (استاد حوزه و دانشگاه، کارشناس صداوسیما)