چند وقتی است دوره افتاده ام تا برای همه بالای منبر رفته توضیح دهم فلان برنامه تلفن همراه بد است. بماند که چه قدر باید دلیل بیاوری و البته در نظر بگیری اعتقادات طرف مقابلت چیست. هرکسی به اصول خودش پابند است.همیشه دنبال این بودم که برای نداشته‌ها راه حلی بیابم منتهی وقتی میافتم در کمد ذهن خودم و نهایت دو سه نفر از اطرافم خاک می خورد بعد می دیدم رسوماتی اجرا می شود که انگار با افکارم دشمنان دیرینه اند.

بگذریم…

وایبر…

نرم افزار جذابی است که در همین شهر های خودمان اتفاقا بچه مذهبی ها در آن گفتگو می کنند . قرار نیست توضیح دهم وایبر چرا بد است چون می دانید؛ عکس های گوشی را می گیرد و ذخیره می کند مال اسرائیل است. می دانید و نیازی به توضیح نیست .اما می دانید چرا در ایران میان مذهبی ها استعمال می شود؟

خبر دارید چرا مشابهش را نمی سازند؟

این همه دانشجوی رشته های برنامه نویسی.

مشکل وایبر نیست بلکه جای دیگری است

دلمان می خواهد شب خوابیده صبح برخیزیم در حالیکه مدینه فاضله فراهم گشته به ما چشمک میزند؛ وایبر بهانه ای بود برای شروع این یادداشت. هیچ وقت همه چیز در مملکتی که به  نام اسلامی مزین است ؛ اسلامی نیست! سری به لباس فروشی ها بزنید،، کاملا متوجه منظور من خواهید شد .کم کم فکر می کنم اگر بخواهی رعایت کنی حدود الهی را باید پارچه بخری تا بدوزند. شلوار هایی با فاق های کوتاه بلوز های مردانه با یقه های باز. مانتو های تنگ با فرم هایی که فریاد بی عفافی سر می دهند.

اگر جوان باشی و مؤمن باید تمام مراکز خرید را بگردی و بعد شاید چیزی پیدا کنی که از بقیه کمی بهتر است. خوب است مملکت اسلامی است که عکس زن بی حجاب را روی لباس طراحی می کنند. چه می دانم شاید هم روش حجتیه در پیش گرفته اند گناه بسیار شود. فی الواقع اگر خوش بین باشیم منتظران ظهورند!! شب شهادت امام صادق علیه السلام دو سالن مراسم عروسی داشت این یعنی هنوز بسیاری از موارد در کشور اسلامی ایران منا قانونی ندارد که حالا تیشرت و وایبر داشته باشد.

عادت کردیم یا از این طرف بام بیفتیم یا آن طرف.

این همه بی عفافی حاصل دسترنج چه کسی است خدا می داند.!

چادر را پیش کش کردیم از این پس باید بگوییم آستین بلوز هایتان سه ربع باشد راضی هستیم.

مصرف کننده اند جوانند دیگر چه می شود کرد؟

وقتی تمام مانتو ها استینش سه ربع است چه می شود کرد؟ آستین بلند هایش را مادر بزرگ من هم رغبتی برای پوشیدنش ندارد… اما مجبوریم بین رضای خدا و شیک بودن و جوانی کردن یکی را انتخاب کنیم خدا را چه دیدید شاید آن دنیا به پاس همین ها بهمان سندس و استبرق دادند.

خدا وکیلی نمی شود تولید کرد و مقابل چشم گذاشت و گفت: استفاده نکن؟!

اگر بد است چراتولید می شود؟ اگر خوب است چرا منع می شود که نپوشید؟!

بکن نکن های بی اساس را هیچ گاه دوست نداشتم.

تا زمانی که این چنین پیش برویم شیطان هم استراحت خواهد کرد زیرا که عده ای کثیر دنبالش می دوند.

عفاف ذاتیست و مصونیت دست هیچ کس نیست جز خودمان اما شما را به خدا تسریع کننده راه متانت نیستید راه بی حیایی را باز نکنید.

این یادداشت هم تمام شد در کنار هزاران یادداشت دیگر.

اما…

این روز ها دوره افتادم تا به همه بگویم وایبر استفاده نکنند

و جواب یکسانی که می شنوم ذهنم را مشغول کرده!

نرم افزار مشابه سراغ داری؟