میثم عبدالهی پژوهشگر جوان گیلانی، طلبه خوش ذوقی است که چندی پیش شاهد انتشار کتاب زیبا و تحسین برانگیز زندگی آیت الله خمامی از وی بودیم. پیرامون هتک هرمت پیامبر عظیم الشان اسلام دقایقی به گفتگو با وی نشسته ایم که بخشی از این گفتگو در زیر تقدیم می شود:

سراج: تحلیل شما از توهین مجدد جهان غرب به رسول خدا (ص) چیست؟

غرب در حال فرو رفتن در منجلابی است که چند قرن برای خودش تدارک دیده است. مردم در اروپا فهمیده اند که سیاست های لیبرالی دولت های آنها به نفع شان نبوده است و این نارضایتی عمومی سراسر اروپا و آمریکا را فراگرفته است. دولت های غربی حمایت مردم شان را از دست داده اند و کارایی شان به قدر چشمگیری کاهش پیدا کرده است. دولت فرانسه که از این قاعده مستثنا نیست در صدد بود تا با طرح روش های جدید، حمایت مردمش را به دست آورد. آنها با طرح تئوری اسلام ستیزی در صدد هستند تا مردم فرانسه را به حمایت از دولت فرانسه وادار کنند و جالب آنکه سایر کشورهای اروپایی نیز با دامن زدن به این موج در کشورهای خودشان دارند از این فضا ماهی خودشان را می گیرند و مردمشان را علیه اسلام بسیج می کنند.

سراج: به نظر شما  وظیفه فعالان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و آحاد مردم در این عرصه چیست؟

 فعالان در جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی وظیفه دارند که تا جایی که می توانند چهره زیبای رسول خدا(ص) را به مردم ایران و نیز جهانیان نشان دهند. همچنین باید از دولت مطالبه کنند که در قبال این مسئله ای که اتفاق افتاده چه موضعی اخذ کرده است و چرا اینقدر ضعیف عمل کرده و چرا توهین به پادشاه عربستان برای شان به مراتب مهمتر از توهین به رسول خدا بوده است؟

باید بدانیم که منافع این فتنه انگیزی به جیب غربی ها خواهد رفت چون همانها بودند که داعش را علیه سوریه و عراق تقویت کردند و چه بسا این حمله به نشریه شارلی نیز توسط خودشان انجام شده باشد تا به وسیله آن ضعف عملکرد خودشان را بپوشانند. و بسیج عمومی مردم شان در پشتیبانی از دولت، کاری است که دولت های اروپایی چند سال است در صدد آن هستند ولی هربار شکست خوردند ولی در این سناریو موفق بودند. آنها در صددند تا با احیای شعارهای جنگ های صلیبی، مردم اروپا را به نفع منافع خودشان بسیج کنند ولی دولت های اروپایی به قدری ضعیف شده اند که نمی توانند به صورت واقعی وارد جنگ با دنیای اسلامی شوند.

سراج: تحلیل شما از سکوت سران و هم فکران جریان افراطی شیعه با توجه به توهین به پیامبر اسلام چیست؟

از جریان افراطی شیعه، چیزی جز سکوت در مقابل این مسئله انتظار نمی رود چون این جریان از همان اروپایی تغذیه می شود که به رسول خدا توهین کرده اند. پس این دو جریان دو روی یک سکه هستند فلذا نه تنها سکوت این جریان قابل فهم است بلکه همراهی اینها با توهین کنندگان نیز از عملکردشان قابل مشاهده است. این جریان چون از غرب تغذیه می شود نمی تواند علیه آنها موضعی داشته باشد و سکوت شان در این موقع حساس نشان از خیانت شان به عالم اسلام و تشیع است.