زمانی که میرزای شیرازی(ره) در سامرا فتوا به حرمت تنباکو و قلیان داد ، همه ی مردم مسلمان ایران قلیان ها و تنباکو ها را از بین بردند و این اتفاق حتی در کاخ ناصرالدین شاه نیز رخ داد.

دشمنان اسلام رمز تسلط و استعمار سرزمین های اسلامی را در بدل دکترین اسلام برای عزتمندی آنان دانستند ، آنان فهمدیدند که آنچه باعث شد ایرانیان مسلمان آنگونه فتوای بزرگ دینشان را بپذیرند ، تنها وحدت و هماهنگی و آگاهی آنان بود پس می بایست برای استعمار هر چه بیشتر یک ملت ، آن را پراکنده و متفرق کرد.

یکی از اقدامات دشمنان اسلام بدین منظور ایجاد فرقه ها و آیین های کاذب و انحرافی ست ، فرقه هایی نظیر ، بهاییت ، بابیت ، وهابیت ، ازلیه و … تماما ساخته و پرداخته ی استعمارگران غربی هستند که هدف از ایجادشان ،رساندن غرب به اهداف مادی شان است.

شاید بتوان گفت که یکی از مهمترین فرقه هایی که امروزه در صف اول دشمنی با ملت های مسلمان قرار گرفته ، فرقه ی بهاییت است. برای شناخت بهاییت ، ابتدا باید شیخیه و بابیت را مورد بررسی قرار دهیم چرا که بهاییت زاده ی بابیت و بابیت زاده ی شیخی گری است و همه چیز از تفکر صوفی منشانه ی شیخی گری آغاز می شود.

امروزه بهاییت یکی از فرقه های خطرناک برای بشر است ، اعضای آن محدود به مکانی خاص نیستند و در کشور های مختلف به خصوص ایران پراکنده اند ، مهم ترین حامیان آنها کشور های ایالات متحده آمریکا و انگلستان هستند به طوری که هم اکنون شبکه های فارسی زبان بی بی سی فارسی ، من و تو و صدای آمریکا توسط بهاییان فارسی زبان مقیم امریکا و انگلیس اداره می شود.

البته دامنه ی حمایت از این افراد به اینجا ختم نمی شود ، فشار های حقوق بشری به ایران بابت تقابل جمهوری اسلامی با فرق انحرافی و خطرناکی مانند بهاییت نوع دیگری از پالس حمایتی غرب به بهاییان است.

متاسفانه امروز تاکتیک مظلوم نمایی بهاییان بسیاری را فریب میدهد و از آنجایی که همه افراد مطالعه ی تاریخی در این باره ندارند گمان می کنند که بهاییان انسان هایی بی آزار اند که همواره مورد ظلم دیگران قرار می گیرند در حالی که این فرقه با گذشت حدود ۲۰۰ سال از تولدش چه فساد ها و جنایت ها که مرکتب نشد.

این فرقه ی شوم همواره به دنبال جذب افراد و قدرت گرفتن است و با توجه به پشتیبانی مالی کشور های آمریکا و انگلیس متاسفانه در ایران اسلامی نیز به صورت مخفی فعال اند ، همانطور که قبل از انقلاب اسلامی در دستگاه حکومتی پهلوی و ساواک فعال بودند.

البته بعد از انقلاب اسلامی نیز برخی تلاش کردند که پای بهاییان را به جمهوری اسلامی نیز باز کنند. احساس خطر از تلاش آنان برای نفوذ در ارگان های نظام جمهوری اسلامی زمانی ملموس می شود که در اواخر دولت اصلاحات کسانی به نام آزادی مدعی بودند یک بهایی یا یک همجنس باز باید بتواند حتی رئیس جمهور کشور شود و لذا استفاده از افراد بهایی در کابیه یا هیئت دولت هیچ اشکالی نباید داشته باشد.(رجوع شود به متن مناظره عیسی سحرخیز و محمد حسن قدیری ابیانه در سال ۸۴ – روزنامه کیهان ۱۷/۲/۸۴)

باور این که بهاییان در ایران بسیار فعال اند سخت است ، اما زمانی که خبر دستگیری ۳۲ بهایی در ماجرای عاشورای سال ۸۸ و محاکمه آنان در دادگاه و اعترافاتشان در رسانه ها انعکاس یافت، این باور به یک یقین تبدیل شد.

شناخت این فرقه و نوع فعالیت و اهداف شان بر هر انسان مسلمان لازم است ، چرا که رمز اصلی استعمار همیشه استفاده از ناآگاهی و جهل مردمان سرزمین های مختلف بوده است.

برای شناخت این فرقه می بایست تاریخ آن ، اقدامات عملی شان ، جنایات ، عقاید و اوضاع امروزی شان را مورد بررسی قرار داد.