اداره کتاب وزارت ارشاد متولی رصد کتاب ها در کشور است و عموم کتاب ها در از این اداره کل مجوز می گیرند؛ البته برخی کتاب هایی که اخیرا حاشیه ساز شده مانند کتاب «من این نسل» و «لولیتا» در کشورهای دیگری چاپ شده و متاسفانه به صورت غیرقانونی در کشور توزیع شده اند.

وی با بیان اینکه باید به آسیب های نوعی حوزه کتاب توجه کنیم نه آسیب های موردی ادامه داد: در حقیقت اگر نسبتی بین کتاب هایی که به صورت قانونی منتشر می شوند و کتاب هایی که به صورت غیرقانونی چاپ و توزیع می شوند، در نظر بگیریم، متوجه خواهیم شد که عمده کتاب های منتشر شده از مجاری قانونی مجوز گرفته اند.

این نویسنده کشورمان اظهار داشت: متاسفانه طی سال های اخیر شاهد انتشار آثاری در فضای مجازی بوده ایم که مجوز چاپ در داخل کشور را نداشته اند و یا در خارج از کشور به چاپ رسیده اند؛ به عبارت دیگر آثار جریان روشنفکری و شبه روشنفکری که در داخل کشور مجوز نمی گیرد در سایر کشورها منتشر می شود.

شاکری با بیان اینکه جریان روشنفکری تلاش دارد تا در حوزه کتاب و ادبیات خودی نشان دهد، تصریح کرد: قطعا وقتی این جریان از فضای مجازی و یا ناشران سایر کشورها برای چاپ آثارشان استفاده می کنند سعی در به چالش کشیدن قواعد کشور در حوزه انتشار کتاب دارند.

وی افزود: البته جریان روشنفکری با طیفی در داخل کشور هم صدا است که بعضا این صداها از مسئولان فرهنگی کشور نیز شنیده می شود؛ علاوه بر آن چندی پیش یکی از مسئولان صحبتی را درباره تعدد معیارهای ممیزی عنوان کرد و گفت که این مسئله در حوزه ممیزی اشکال است؛ از این رو جهت روشنفکران و مجموعه ای که از داخل به حوزه کتاب فشار می آورند با یکدیگر هم پوشانی دارند.

این نویسنده کشورمان با بیان اینکه اداره کتاب چالش اصلی ما است و حتی مسائل مربوط به حوزه کتاب به برنامه های تبلیغاتی کاندیداها نیز کشیده می شود، اظهار داشت: البته ممیزی دغدغه اصلی و جاری ادبیات ما نیست و این حوزه آسیب های دیگری دارد.

شاکری تصریح کرد: باید تمرکزمان به نوع مجوزهایی که به برخی ناشران بدنام ارائه می شود، جمع باشد؛ چرا که گاهی یک دغدغه در سطح وزیر برای تصمیم گیری کتاب یک نویسنده شبه روشنفکر مطرح می شود.

وی خاطر نشان کرد: یا عزم کافی برای ممیزی آثار در میان مسئولان فرهنگی وجود ندارد و یا آنها دانش کافی و شجاعت لازم در این زمینه را ندارند  و تلقی ام از تغییرات حوزه اداره کتاب این است که مقاومت علی شجاعی صائین در مقابل جریانی که نگاه تسامح و تساهل نسبت به ممیزی دارد، باعث تغییر وی شده است؛ چرا که سیاست وزارت ارشاد در حوزه ممیزی تسامح و تساهل است.