عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با ذکر اینکه بحث فرهنگ مقاومتی نیاز به یک نهضت فرهنگی دارد، گفت: این نهضت فرهنگی موجب خواهد شد تا بتوانیم جریان‌سازی فرهنگی کنیم و خطوط قرمز فرهنگی رعایت شود، لذا پشتیبانی از جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و فعالان انقلابی عرصه فرهنگ یک ضرورت برای تقویت فرهنگ اسلامی و انقلابی است و در این زمینه رهبری معظم انقلاب اتمام حجت کردند.
آیت‌الله عباس کعبی، عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری نسبت به مسئله فرهنگ گفت: نگرانی مقام معظم رهبری نسبت به فرهنگ یک نگرانی ریشه‌داری است که از پایان دفاع مقدس شروع شد تا جایی که ایشان نسبت به تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، ناتوی فرهنگی و جنگ نرم هشدار دادند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود: ایشان نسبت به سبک زندگی غربی و آسیب‌های این نوع زندگی هشدار دادند  و سبک زندگی اسلامی را مورد توجه قرار دادند.
 عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: مسئله فرهنگ یک مسئله ریشه‌دار و پایه‌ای در منظومه اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی است.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به مخاطبان تأکیدات مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگ گفت:  مخاطبان رهبری در مسئله فرهنگ دستگاهای گوناگون کشور اعم از دولت و مجلس،  شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم و تحقیقات و سازمان‌های متولی عرصه فرهنگ عمومی است و از سوی دیگر اندیشمندان و صاحب‌نظران فرهنگی و فعالان عرصه فرهنگ و هنر مخاطبان تأکیدات ایشان هستند.
عضو مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: مقام معظم رهبری اظهار نگرانی شفاف و صریحی نسبت به مسئله فرهنگ دارند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با ذکر اینکه بحث فرهنگ مقاومتی نیاز به یک نهضت فرهنگی دارد، گفت: این نهضت فرهنگی موجب خواهد شد تا بتوانیم جریان‌سازی فرهنگی کنیم و خطوط قرمز فرهنگی رعایت شود، لذا پشتیبانی از جبهه فرهنگی  انقلاب اسلامی و فعالان انقلابی عرصه فرهنگ یک ضرورت برای تقویت فرهنگ اسلامی و انقلابی است و در این زمینه رهبری معظم انقلاب اتمام حجت کردند.