همزمان با آغاز سال تحصیلی، دروس خارج فقه و تفسیر آیت الله جوادی آملی به صورت زنده از اینترنت قابل دریافت است.

دروس خارج فقه و تفسیر آیت الله جوادی آملی به صورت اینترنتی در شبکه تلویزیونی اسراء پخش می‌شود. علاقه مندان برای استفاده از برنامه‌های این شبکه می‌توانند به نشانی www.esratv.com مراجعه کنند.
طبق برنامه عنوان شده در این شبکه تلویزیونی، درس‌های آیت الله جوادی آملی را هم می‌توان به صورت زنده مشاهده کرد و هم تکرار آنها در جدول برنامه گنجانده شده است.