در این مراسم که پیش درآمدی بر ماه محرم است مردم به استقبال ماه عزاداری اباعبدالله حسین (ع) می روند. مراسم تشت گذاری معمولا از سه روز آخر ماه ذی الحجه شروع می شود و یادآور رفتار جوانمردانه سرور و سالار شهیدان امام حسین(ع) درمقابل سپاه حر می‌باشد که به روایتی آن حضرت، در روز ۲۷ ذیحجه‏، آب مشکها را در تشتها ریخته و تمام لشکر حر و اسبان آنها را سیراب‏ کردند.

maraseme_tashgozari (17) maraseme_tashgozari (16) maraseme_tashgozari (15) maraseme_tashgozari (14) maraseme_tashgozari (13) maraseme_tashgozari (12) maraseme_tashgozari (11) maraseme_tashgozari (10) maraseme_tashgozari (9) maraseme_tashgozari (8) maraseme_tashgozari (7) maraseme_tashgozari (6) maraseme_tashgozari (5) maraseme_tashgozari (4) maraseme_tashgozari (3) maraseme_tashgozari (2) maraseme_tashgozari (1)