روستای شرم لنگه دهستان آهندان در شهرستان لاهیجان که همچنان از نعمت آب آشامیدنی محروم است توسط بسیج سازندگی استان گیلان ظرف مدت هفت روز آبرسانی خواهد شد.

این پروژه آب آشامیدنی را از چشمه هایی که در ارتفاعات دوهزار متری واقع شده پس از گذشت مسیر سه کیلومتری به مرکز روستای شرم لنگه متصل می کند.

به علت کوهستانی بودن روستای شرم لنگه پیش از این،مردم این روستای دوازده خانواری آب آشامیدنی و مصارف خانگی خود را روزانه از چشمه ها و رودخانه های اطراف در فاصله سه کیلومتری تهیه می کردند.

روستای شرم لنگه در یازده کیلومتری شهر لاهیجان قرار دارد و یکی از روستاهای دهستان آهندان است که مسیر آن خاکی صعب العبور است.