سجاد سرافراز، فعال فرهنگی استان گیلان با اشاره به اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در یک ساله گذشته عملکرد خوبی نداشته و نوع نگاه وتوقع مقام معظم رهبری شاقول و معیار وزارت خانه های هر دولتی است، گفت: وزارت ارشاد تنها وزارت خانه ای است که مقام معظم رهبری از آن با نارضایتی نام می‌برند.

وی با نارضایتی ازعملکرد وزارت ارشاد گفت: دولت با پیش گیری این نوع عملکرد باید از فرهنگ کنار بکشد، فعالیتها  در حوزه فرهنگ باید به صورت اکمل صورت گیرد. در غیر این صورت این فعالیت را که اصطلاحا زخمی شده میگویند دیگران نمی‌توانند کامل کنند زیرا مقوله فرهنگ مقوله حساسی است.

این فعال فرهنگی معتقد است: کنسرتهایی که با مبانی ما سازگار نباشد به دیانت مردم لطمه می‌زند، شخصیت های این کنسرت‌ها الگوی جوانان ما می‌شوند این الگوها از نظر محتوا غنی نیستند و در این صورت جوانان ما به شکل سطحی رشد می‌کنند؛ این جوانان سطحی نگر دیگر نمی توانند در جنگ از آب و خاکشان دفاع کنند وهیچ گونه تعصبی نسبت به این مهمات ندارند.

سرافراز تاکید کرد: بعضی موسیقی و کنسرتها فقط حال و هوای تحریک کننده به مردم وارد می کند. دوستی های دختر و پسر را به قبل از ازدواج می کشاند در صورتی که این دوستی ها در مفاهیم دینی برای بعد از ازدواج است.

وی خاطرنشان کرد: این آسیب تنها مربوط به این دولت نمی‌شود؛ ما شاهد یک جریان حاکم غرب زده هستیم.