مسعود ده نمکی شامگاه شنبه در مراسم تجلیل از مساجد فعال مشهد در عرصه هنر که در محل فرهنگسرای قرآن و عترت برگزار شد، بر لزوم استفاده از ظرفیت فعالان مساجد برای تهیه آثار هنری فاخر در کشور تأکید کرد و گفت: باید هنر ناب و مطالعات و مطالبات انقلابی را از بچه‌های مسجدی سراغ گرفت و از دانشگاه نمی‌توانیم توقع داشته باشیم که وظیفه محتوابخشی به هنر را برعهده بگیرد.

وی افزود: مسجدی‌های ما زمانی که وارد هنر می‌شوند باید همواره این حلقه اتصال خود با مسجد را حفظ کنند زیرا در غیر این صورت ممکن است باتلاق هنر ابزاری برای استحاله آنها شود.

کارگردان سه گانه اخراجی ها با اشاره به اینکه ارتباط با مسجد همواره باید به عنوان یک اصل برای هنرمند انقلابی مدنظر باشد افزود: جنگی که امروز درگیر آن هستیم بسیار سخت تر از هست سال دفاع مقدس است چرا که جنگ تن به تن و خانه به خانه شده است و دشمن از تمامی ابزارهای خود در حوزه جنگ فرهنگی استفاده می‌کند.