هنر به عنوان تجلی متخیلانه‌ی افکار و باورهای ذهنی است که با منفعل کردن نفس انسانی درصدد متاثر کردن انسان است. یک بار این تجلی به صورت تبیین وحی،تبدیل وحی به عقل، تبدیل عقل به حس و انتقال حس به غیر رغم می‌خورد و هنری می‌شود که پشتوانه وحیانی و معقول دارد و باری دیگر همین هنر، منقطع از پشتوانه وحیانی و معقول آن آغشته به الهام شیطانی و یا الهام نفسانی است که تبدیل به وهم می‌شود و به صورت حس به غیر انتقال می‌یابد. هنر در هر دو وجه و مبنای آن دارای کارکرد رسانه‌ای برجسته و ذی قیمتی است که به شدت مخاطب را متاثر می‌کند. از این منظر و با این درجه‌ی اهمیت، به بازخوانی اندیشه‌های امام راحل در کتاب جدال دو اسلام در خصوص هنر مطلوب و مورد نظر نظام اسلامی می‌پردازیم.

خون پاک صدها هنرمند فرزانه در جبهه‌های عشق،شهادت، شرف و عزت، سرمایه زوال ناپذیر آنگونه هنری است که باید به تناسب عظمت و زیبایی انقلاب اسلامی، همیشه مشام جان زیباپسند طالبان جمال حق را معطر کند. تنها هنری مورد قبول قرآن است که صیقل دهنده اسلام ناب محمدی، اسلام ائمه هدی، اسلام فقرای دردمند، اسلام پابرهنگان، اسلام تازیانه خوردگان تاریخ تلخ و شرم آور محرومیتها باشد.

هنری زیبا و پاک است که کوبنده سرمایه‌گرایی مدرن و کمونیسم خون آشام و نابودکننده، اسلام رفاه و تجمل، اسلام التقاط، اسلام سازش و فرومایگی، اسلام مرفهین بی‌درد و در یک کلمه اسلام آمریکایی باشد.

هنر در مدرسه عشق نشان‌دهنده نقاط مبهم و معضلات اجتماعی،سیاسی و نظامی است.هنر در عرفان اسلامی، ترسیم روشن عدالت، شرافت، انصاف و تجسیم  تلخ‌کامی گرسنگان مغضوب قدرت و پول است. هنر در جایگاه واقعی خود، تصویر زالوصفتانی است که از مکیدن خون فرهنگ اصیل اسلامی، فرهنگ عدالت و صفا، لذت می‌برند. تنها به هنری باید پرداخت که راه ستیز با جهان‌خواران شرق و غرب و در راس آنان آمریکا و شوروی را بیاموزد. هنرمندان ما تنها زمانی می‌توانند بی‌دغدغه، کوله بار مسئولیت و امانتشان را زمین بگذارند که مطمئن باشند مردمشان بدون اتکا به غیر، تنها و تنها در چارچوب مکتبشان، به حیات جاویدان رسیده‌اند و هنرمندان ما در جبهه‌های دفاع مقدسمان این‌گونه بودند، تا به ملا اعلا شتافتند و برای خدا، عزت و سعادت مردمشان جنگیدند و در راه پیروزی اسلام عزیز، تمام مدعیان هنر بی درد را رسوا کردند.