فرج الله سلحشور هنرمند متعهد سینما و تلویزیون سه سال پیش و بعد از بیست و پنج سال شعری از علی گلبهاران را دکلمه کرد.

علی گلبهاران شاعر این کار می‌گوید که در حین ضبط این‌کار آن هنگامی که به بیت «زهر نوشاندند مولای مرا» رسیدند انقدر منقلب شد و گریه کرد که شانه هایش از شدت هق هق می لرزید و برای مدتی ضبط این دکلمه رو متوقف کردند.

دکلمه این شعر را از اینجا بشنوید:

دریافت فایل