خسرو معتضد در آستانه رونمایی از کتاب «آیت الله خمامی پیشوای مردم گیلان در مشروطیت»، با اشاره به نقش مهم و تأثیرگذار مردم گیلان در استحکام سازی جریان مشروطیت، گیلان را پل ارتباطی ایران با اروپا در حوزه تجارت کشور ارزیابی کرد و گفت: گیلان در آن دوران از ساختاری پیشرفته تر نسبت به تهران برخوردار بود.

گیلان دروازه قدیمی ورود ایران به بازار تجارت جهانی

وی با بیان موقعیت گیلان در ورود ایران اسلامی به بازار تجارت جهانی، تصریح کرد: گیلان محل تردد تجار یونانی، عثمانی و روسی و سایر ملت ها به عنوان شاه راه تجارت بین المللی کشور با جهان بود.

گیلان، مبدا ء جاده ابریشم یکی از قطب های تجارت جهان

این کارشناس مسائل تاریخی با تأکید بر موقعیت ویژه جاده ابریشم در معرفی جایگاه ایران در تمدن دنیا به خصوص حوزه تجارت بین المللی از نقش تعیین کننده ایران در این مسیر تاریخی و مولود بازار تجارت جهانی خبر داد و اضافه کرد: ایران در گذشته های دور از مسیر گیلان به عنوان مبداء جاده ابریشم یکی از قطب های تجارت جهان بود.

وی در ادامه این مطلب، تصریح کرد: تردد تجار روس، عثمانی و سایر سرزمین ها در گیلان موج تفکرات ضد تزار و سوسیال دموکرات را روانه فضای حاکم بر این استان شمالی ایران زمین کرد.

شاه عباس گیلان را به ایران بازگرداند

معتضد از گیلان به عنوان یکی از مستملکات روس در دوران شاه عباس صفوی برشمرد و با تأکید بر اینکه شاه عباس صفوی گیلان را به ایران بازگرداند، اضافه کرد: پس از سرکوبی جریان مشروطه در تهران آقابالاخان سردار افخم شرور از حکام ناصر الدین شاه قاجار یکی از ماموران حکومتی آن دوران که در نهضت تنباکو به روی مردم تیراندازی کرد، حاکم گیلان شد.

این کارشناس مسائل تاریخی در تشریح بخشی از وقایع کتاب تاریخ ایران زمین در فصل مشروطیت و نقش گیلان در این قسمت حساس تاریخ کشور، ابراز کرد: انقلابیون رشت در محرم سال ۱۳۲۸ حاکم ظالم گیلان را شکست دادند.

امثال میرزاکوچک خان گیل مردان گیلان زمین

معتضد در معرفی حکام بعدی گیلان، با بیان اینکه سپس سپهسالار محمد ولی خان تنکابنی را از تبریز به عنوان حاکم جدید گیلان معرفی کردند، بیان کرد: با رقم خوردن رخدادهای مهم کشور سرنوشت حاکمیت گیلان به دست گیل مردانی همچون میرزاکوچک خان و سایر اسطوره های ملی در استان قلم زده شد.