رویترز در یادداشتی در رابطه با رونمایی فیلم محمد (ص) در ایران و خارج از کشور به سراغ سامی یوسف رفته و نظر او را در رابطه با فیلم محمد رسول الله جویا شده است.

سامی یوسف در مصاحبه با رویترز در مورد واکنش‌های مرتبط به فیلم «محمد رسول الله» می‌گوید: اغلب این واکنش‌ها سیاسی است.

 این خواننده اسلامی گفت: من مطمئن هستم علمای الأزهر و کسانی که از فیلم انتقاد کرده‌اند هنوز آن را ندیده‌اند. مخالفت آنها بخاطر صادرات فرهنگی ایران با استفاده از این فیلم است.

سامی‌ یوسف اشاره کرد: بسیارشرم آور است که در مقابل تولیدات بسیاری از زندگی حضرت مسیح و دیگر پیامبران انجام شده است، فقط دو اثر بزرگ درباره‌ی توصیف زندگی حضرت محمد (ص) داریم.

وی ادامه داد: امکان ندارد شما زندگی حضرت محمد (ص) را مطالعه‌کنید و عاشق و شیفته شخصیت ایشان نشوید. اگر این فیلم باعث آشنایی بهترمردم جهان با پیامبر ما شود واینکه چقدر مهربان و درستکار بودند، ما کارخود را با موفقیت انجام داده‌ایم.