حجت الاسلام مهدوی با بیان اینکه مسئولین به بهانه کار فرهنگی همه کارهای انضباطی را زیر سوال  می برند، گفت:حجاب یک نوع انتخاب است و انتخاب نیز به تعقل افراد بستگی دارد.

وی افزود:بعضی ها را با منطق و فرهنگ هوی و هوس نمی شود توجیح کرد، بلکه باید با حدید، قرآن و کتاب خدا افراد را هدایت کرد و خدا در قرآن برای هدایت انسان از کلمه حدید استفاده کرده است.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه گیلان گفت: متاسفانه بسیاری از مسئولین ما برای این که قیافه روشنفکری و جلب آراء عمومی داشته باشند، همیشه قوه قهریه و انضباطی را در بیاناتشان و فرهنگ سازی شان تضعیف می کنند و این مورد در دولت دهم و یازدهم وجود داشته است.

مهدوی افزود: متاسفانه گروه های زیر زمینی هستند که فساد را در فضای جوانان ما نشر داده اند، اما برخورد لازم و قاطعی هنوز اتفاق نیفتاده است.

وی گفت: به دروغ و به غلط گفته می شود شبکه های ماهواره ای بر ایمان جوانان و دانشجویان ما تاثیر نگذاشته است، ضروری ست به دادگاه خانواده و بالا رفتن آمار طلاق و زندگی های مجردی و یک نگاه آماری به خانواده ها و شهرهایی که استفاده از ماهواره در آنجا زیاد شده است ، توجه شود؛ تا قربانیان تاثیرگذاری شبکه های گناه آلودی که بنیان خانواده ها را از هم پاشیده، به وضوح دیده شود.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه گیلان گفت: تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها نیز ناظر بر همین افراط و تفریط های سیاسی است که از یک سو به افراط به سبک غلط اجرا می شود و از سوی دیگر به تفریط و کم کاری نسبت به بازخورد حقیقی برکات این طرح، انجامیده است.

وی گفت: رئیس دانشگاه گیلان با انتصاب مسئول حراست جدید دانشگاه گیلان، رویکرد جدیدی را برای بهبود حراست دانشگاه، حجاب دانشجویان و دیگر برنامه های دانشگاه دارد.