به نظر شما دلیل وقوع فتنه 88 چه بود؟

به نظر حقیر مهم ترین دلیل فتنه هایی چون فتنه 88 که این فتنه نه اولین و نه آخرین فتنه می باشد، و مسأله برمی گردد به دعوای حق و باطل در طول تاریخ و اینکه واضحتر بیان کنیم چون انقلاب اسلامی ایران مدعی یک تفکر بر مدیریت جهان می باشد و این تفکر خودش یک جریان را به دنبال دارد که یک ثمره آن انقلاب اسلامی ایران و به دنبال آن جرقه های انقلاب در کشور های منطقه می باشد لذا تا زمانی که این تفکر در جامعه ای باشد همواره آنهایی که به دنبال چپاول و استعمار هستند با این تفکر به مخالفت بر می خیزند که یکی از آن فتنه ها را در سال 88 در کشور شاهد بودیم اما در شعله ور شدن این فتنه سه گروه دخالت داشتند، گروه اول دشمنان قسم خورده خارجی که خودشان اعتراف به این مسأله کردند و بیان داشتند که چندین سال برای این انتخابات برنامه ریزی نمودند  گروه دوم دشمنان داخلی که در هدف مثل گروه اولند فقط در داخل کشور سالیان سال برای براندازی نظام برنامه ریزی می کنند و همگام با دشمنان خارجی حرکت می کنند اما گروه سوم که موجب شدند دو گروه اول کار خود انجام داده و یا اینکه آتش این فتنه شعله ور کردند دوستان بی بصیرت و جاهل بودند که در موقع فتنه فضا را خوب رصد نکردند و با غفلت خود به دو گروه اول کمک کردند که شاید بتوان آنها را مقصر از دو گروه اول دانست.

مردم گیلان یک روز جلوتر از همه کشور  و در 8دی 88 به میدان آمدند. تحلیل شما از این پیشگامی مردم گیلان چیست؟

در ابتدا باید بگویم 8 دی موجب افتخار گیلانیان در تاریخ ثبت شد اما واقعا 8 دی یا 9دی دیر بود چون بعد از صحبتهای مقام معظم رهبری در نماز جمعه اگر خواص جامعه دینی و انقلابی هوشیار و تابع بودند یا حتی عوام جامعه هوشیارتر بودند باید زودتر از اینها به صحنه می آمدند ولی بازهم خدا راشکر که این اتفاق مهم افتاد در مورد پیشگامی مردم گیلان باید عرض کنم این اولین بار نیست که مردم گیلان پیشگام در حرکت های انقلابی هستند نهضت میرزا آنهم با رهبری یک مجتهد زمانی در گیلان اتفاق افتاد که بسیاری غافل از این مسائل بودند اما به نظر بنده شاید یک دلیل دیگر موجب شد که گیلانیان زودتر به عرصه وارد شدند آن هم هدایت نیروهای انقلابی تأثیرگذار که همگام مردم بودند و سالیان سال با آنها زندگی کردند و مثل بسیار از خواص از آنها فاصله نگرفته بودند موجب شد در شروع این حرکت تأثیر داشته باشد.

فتنه گران با شیوه های مختلف به دنبال کم جلوه دادن حماسه 9دی هستند؟ وظیفه فعالان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در این زمینه چیست؟

پرواضح است که زنده نگه داشتن این حادثه خود موجب جلوگیری از فتنه ها می باشد و موجبات بصیرت را فراهم می کند، لذا آنهایی که دنبال کم جلوه دادن این مسأله هستند می خواهند زمینه را برای فتنه های بعد فراهم کنند اما وظیفه فعالان فرهنگی کاملا مشخص است مقام معظم رهبری فرمودند یاد و زنده نگه داشتن شهادت کمتر از شهادت نیست، باید بنویسیم: زنده نگه داشتن 9دی کمتر از حادثه 9دی نیست همانطور که زنده نگه داشتن عاشورا موجب تقویت روحیه ضد استعمار و ضد ذلت می باشد می توان به وسیله ابزارهای فرهنگی مثل فیلم، تئاتر، روزنامه، موسیقی و سینما، سخنرانی، کتاب و … در جهت زنده نگه داشتن این حادثه اقدامات خوبی انجام داد.

مهم ترین وظیفه نیروهای جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی برای جلوگیری از وقوع رخدادی شبیه فتنه 88 چیست؟

آنچه که بسیار مهم است و می تواند جامعه را واکسینه کند پیشگیری قبل از درمان است لذا نیروهای جبهه فرهنگی انقلاب باید به جهت پیشگیری از چنین فتنه هایی در جهت رشد و تعالی افراد و گروه های جامعه دینی با برنامه های اعتقادی ، اخلاقی و سیاسی و بصیرت افزایی وارد میدان شوند هرگاه گروهها و عوام مردم رشد فکری مناسبی داشته باشند هم در جهت جلوگیری از فتنه و هم جهت خنثی کردن آن پیشگام می شوند همانطور که در فتنه 88 نیروهای انقلابی که جزء بچه های حزب اللهی و بسیجی بودند کمتر از همه اشتباه کردند.