کتاب جشن تکلیف در مدرسه اسلام

قالب : داستان

نویسنده :محمود جویباری

ناشر : دفترپژوهشهای فرهنگی

مناسب برای مکان ها : مدرسه ی ابتدایی – سه ساله دوم / رسانه های محیطی / نهاد های عمومی / اماکن عمومی / مکان های خانگی /

مناسب برای جنسیت : زن /

مناسب برای رده ی سنی : نوجوان ۱۰-۱۵ /

مناسب برای افراد : خوش حجاب / – کم حجاب /

ویژگی های ممتاز :
از جهت ساختاری :جذابیت عنوان / تطابق عنوان و محتوی / تناسب قطعه و حجم / کیفیت صحافی / طراحی جلد / صفحه چینی وصفحه آرایی / کیفیت ویراستاری / استفاده ازتصویر،طراحی و گرافیک / ریزموضوع )متناسب با عنوان( / آوردن وکیفیت فهرست منابع،واژگان،اعلام / قلم روان و زبان متناسب با موضوع، هدف و مخاطب کتاب / پرهیز از تکرار یا اطناب ممل / دفع ذهنیت غلط در اول کتاب / تبیین موضوع و مسأله و هدف کتاب در اول کتاب / مشخص نمودن مخاطب کتاب در اول کتاب / انگیزش مخاطب برای مطالعه / تناسب روش به کار گرفته شده با موضوع / تناسب با فرهنگ و مبانی اسلامی و هنجارهای اجتماعی / تولید علم و نوآوری / تحلیل و استدلال منطقی / اقناع مخاطب / پاسخ به پرسش های احتمالی درسطح جامعه / امانتداری محتوایی / ایجاد انگیزش عملی در مخاطب / بالا بردن بینش و نگاه جدید به مخاطب / باز کردن ابعاد مختلف موضوع متناسب با حیطه کتاب / استفاده از رنگ آمیزی مناسب / میزان دخالت و همکاری کودک در تکمیل کتاب / استفاده از ادبیات متناسب با کودک مانند شعر و – نثر کودکانه / تناسب متن و تصاویر کتاب با گروه سنی مشخص شده / مفهومی و هدف دار بودن اشعار و متن کتاب برای کودک

برای خرید اینترنتی این کتاب به لینک زیر مراجعه کنید:
http://bookroom.ir/book/23809