در این مراسم که با حضور جمعی از مردم شهر فومن انجام پذیرفت خانم ها: لیلا خاکی، مهری رهنما، حمیرا باباعلی و حمیده پورنصیری و آقایان: میلاد رمضانی، احمدرضا روستا و محمود ابراهیمی جوایز خود را دریافت کردند.