فیلم محمد (ص) فیلمی است که مردم ایران را بعد از سال ها با سینما آشتی داد.

وی ادامه داد: مجید مجیدی این فیلم را با حسی کودکانه و معصومانه به تصویر کشیده است و شاید بتوان عنوان کرد یکی از دلایل اصلی استقبال بی نظیر مردم از این فیلم به خاطر کارگردانی مجیدی باشد.

تهیه کننده “حوض نقاشی” افزود: در حال حاضر یک عزم ملی برای فیلم محمد (ص) شکل گرفته است، به گونه ای که حتی این فیلم در شهرستان ها هم در ۳ نوبت اکران می شود.

محمدی خاطر نشان کرد:محمد (ص) یک روایت سینمایی جدید از داستانی است که بارها آن را شنیده ایم و در ذهن مان نهادینه شده است.