روزشمار برگزاری انتخابات ۷ اسفندماه به روزهای پایانی خود رسیده و مردم برای حضور در پای صندوق های رای آماده می شوند. یکی از دغدغه های اصلی افراد واجد شرایط رای دادن، برگزیدن کسانی است که قادر باشند بهترین عملکرد را در مجلس داشته باشند و گره ای از مشکلات کشور بگشایند. نمایندگانی که علاوه بر مردمی و انقلابی بودن دارای تخصص و کارآمدی نیز باشند. در زیر مجموعه پوسترهایی بر اساس اولویت های اصلی مردم تهیه شده اند و به زبانی ساده، مطالبه خود را از نامزدهای انتخاباتی که در کارزار تبلیغاتی حضور پیدا کرده اند، عنوان می کنند. این پوسترها با عنوان “نماینده من”، در چند سری منشر خواهند شد که اولین سری از این مجموعه در زیر قرار گرفته است:

مجموعه پوسترهای نمایشگاهی «نماینده من» مجموعه پوسترهای نمایشگاهی «نماینده من» مجموعه پوسترهای نمایشگاهی «نماینده من» مجموعه پوسترهای نمایشگاهی «نماینده من» مجموعه پوسترهای نمایشگاهی «نماینده من» مجموعه پوسترهای نمایشگاهی «نماینده من» مجموعه پوسترهای نمایشگاهی «نماینده من»