مجله دیواری – تصویری «فرهنگ صالح» کاری از پایگاه مسجد امام حسین(ع) کوی حسینی شهر رودبار به چاپ رسید.

صفحه اول این نشریه که در این پایگاه چاپ شده را مشاهده می نمایید:

مجله دیواری - تصویری «فرهنگ صالح» شماره 21