منشور اصولگرایی که در جلسات مشترک میان جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز به تصویب رسیده و محور وحدت جریان اصول‌گرایی محسوب می‌شود، دارای ۱۲ باید با عنوان شاخص و ۱۲ نباید است.

متن کامل این منشور ۲۴گانه بدین شرح است:

مبانی(اصول پایه): اسلام، جمهوری اسلامی(قانون اساسی) خط و سیره امام، ولایت فقیه

شاخص‌ها:

 1. دفاع از ارزش‌های اسلامی
 2. پایبندی به مبانی انقلاب اسلامی
 3. التزام عملی به ولایت فقیه و فصل‌الخطاب قرار دادن رهبری
 4. احترام و توجه به جایگاه اجتهاد و مرجعیت و نقش روحانیت
 5. ساده زیستی و پرهیز از تجمل‌گرایی و توجه ویژه به طبقات ضعیف و نیازمند
 6. اعتقاد به مردم‌سالاری دینی
 7. عدالت محوری
 8. تأکید به پیشرفت همه‌جانبه کشور
 9. اداره امور بر اساس موازین اسلامی و فرهنگ ساده‌ زیستی، قانون، برنامه و حسن تدبیر
 10. التزام به تعامل و هماهنگی میان قوا تحت هدایت رهبری
 11. دشمن‌شناسی و استکبار ستیزی
 12. تلاش برای وحدت امت اسلامی

نبایدها:

 1. نافرمانی صریح، ضمنی و پنهانی از اوامر و تدابیر رهبری
 2. نادیده گرفتن جریان گذشته انقلاب و زیر سؤال بردن ارزش‌های آن
 3. بی‌توجهی به سرمایه انسانی کارآمد و به‌کارگیری افراد فاقد تعهد و تخصص
 4. عدم رعایت موازین اخلاقی (توهین، تحقیر و …)
 5. خروج از خط امام
 6. عدم رعایت اصل عزت اسلامی و مصلحت کشور در ارتباط با دشمنان انقلاب
 7. بی‌احتیاطی در مصرف بیت‌المال
 8. ایجاد فضای تعارض و اختلاف در جامعه و ایجاد تفرقه بین نیروهای وفادار و همراه انقلاب و رهبری
 9. بی‌توجهی به قوانین و نقض مقررات
 10. تضعیف حرکت جمعی و فعالیت هماهنگ
 11. بی‌تفاوتی نسبت به مفاسد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی
 12. عدم رعایت اصل تولی و تبری