محمدعلی قصاب نژاد با اشاره به فضای فتنه سال 88 گفت: فضای فتنه 88 گسترده تر ازتصورات مردم بود، اما همراهی مردم با ولایت سبب شد که مردم کشورمان مثل همیشه از فتنه سرافراز بیرون بیایند.

این فعال فرهنگی با بیان اینکه دشمن در فتنه 88 شمشیر را از رو بسته بود، گفت: فضای فتنه 88 گسترده تر از تصورات مردم بود. در فتنه 88 برخی متحد شده بودند تا مردم را که بازوی ولایت هستند، از ولایت دور کنند که این مسئله بیانگر پیچیدگی فتنه بود.

وی ادامه داد: ادعای سران فتنه مبنی بر اینکه یار امام خمینی (ره) بودند موجب شد تا بسیاری از افراد به اشتباه بیافتند. البته بعدها این مساله بر همگان روشن شد که سران فتنه راهشان از امام جداست و این خود یکی از دلایل ریزش گسترده نیروهای آنها بود.

قصاب نژاد در ادامه با تاکید بر اهمیت نقش و جایگاه رهبری در نظام اسلامی گفت: در فتنه های پیش رو گوش به فرمان ولایت و همراه ولایت بودن رمز موفقیت و پیروزی است.