بی شک نگاهی به خطوط فعالیت های دشمن بیرونی و درونی بیانگرآن است که دشمن به حرکت جبهه ای، هم افزایی اطلاعاتی – رسانه ای دنیای وانموده ای را از واقعیت های جمهوری اسلامی ایران ترسیم کرده و در این مسیر از هیچ همگامی و همراهی ای فروگذاری نمی کنند.گرچه غرب و جبهه استکبار با جنگ نرم مشغول مقابله با نظام جمهوری اسلامی است اما آن چه که انقلاب اسلامی را در برهه های مختلف در برابر این طراحی ها سربلند ساخته، قدرت نرمی که به اتکاء به مفاهیم والای انقلاب و اسلام و توان و هوشمندی مردمی به کارآمده و برنامه های وسیعی را خنثی ساخته است.

در این کارزار جنگ نرم که عمده آن در فضای مجازی و سایبری مشاهده می شود بی گمان اکسیر مورد نیاز نیروهای انقلابی حرکت جبهه ای می باشد.

اگر نگاهی به حرکت های  دشمنان انقلاب اسلامی در روند مقابله با ایران اسلامی داشتنه باشیم کاملا محرز است که دشمنان به صورت به هم پیوسته و جبهه ای عمل کرده  و با نوعی تقسیم بندی وظایف در چارچوب یک طرح کلی، به فعالیتهای جبهه ای برضد انقلاب مشغولند.حال با توجه به این مهم و حضور نیروهای انقلابی در فضای مجازی شایسته است که:

  • فعالان سایبری الگوی فعالیت جبهه ای را مدنظر داشته و با تکیه بر تجارب خود به غنی سازی این جبهه مبادرت ورزند.
  • هم افزایی سوژه ای و ایجابی سخت مورد توجه قرار گرفته و پیام های انقلاب اسلامی ضریبی هوشمندانه یابد.
  • هر حرکت، ایده و خلاقیت باروری بیشتری یافته و متن ها با تقریرهای مختلف عمومیت بیشتری یابد.

بی تردید بر این محورها می توان نکات و دقایق دیگری نیز می توان بار کرد اما باید توجه نمود که قدرت نرم موجود انقلاب اسلامی از چنان ظرفیت و پتانسیلی برخوردار است که ضرورت توجه به حرکت جبهه ای می تواند بسیاری از تحرکات دشمن درونی و برونی را در نطفه خاموش کرده و با قدرت اقناعی انقلابی پاسخی جدی به جریان دشمن داد.باید حرکت جبهه ای را جدی گرفت.