احمدرضا متین فر روز پنجشنبه در نشستی با عنوان زیست در فضای مجازی در محل سپاه ناحیه آستارا افزود: داشتن سواد استفاده از فضای مجازی، مقوله ای است که به فراخور سن اشخاص می تواند کارساز باشد.

وی با اشاره به اینکه با مدیریت فضای مجازی می توان در مباحث فرهنگی نیز به نتیجه مطلوبی دست یافت، اضافه کرد: بسیاری از مسائل فرهنگی در فضای مجازی مطرح می شود که با مدیریت در این حوزه، تهدیدها به فرصت تبدیل می شود.

متین فر با بیان اینکه آموزش و پرورش بایستی از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی در مدارس فرصت ها و تهدیدات فضای مجازی را برای دانش آموزان بیان کند ، اظهار کرد: متولیان امر و اقشار مختلف مردم به اندازه توان خودشان، باید ورود کرده و نقش خویش را با هدف پیشبرد اهداف فضای مجازی مبتنی بر فرهنگ کشور خودمان پیش ببریم.

وی در ادامه فراگیری مهارت های زیست در فضای مجازی را لازم خواند و گفت: برای نوجوانان و جوانان اهداف جنگ نرم دشمن در فضای مجازی باید تبیین شود تا بلکه بتوان با تکیه بر حرکت های جدید این اهداف را خنثی کرد.

متین فر گفت: مطالب و موضوعاتی با محوریت آموزه های دینی و قرآنی از جمله اموری است که شایسته است نسبت به باز نشر آن در فضای مجازی اقدام شود.

در این نشست شرکت کنندگان نظرات و دیدگاه های خود را نسبت به موضوع نشست ارائه کردند.

متین-فر-آستارا (۱) متین-فر-آستارا (۲) متین-فر-آستارا (۳) متین-فر-آستارا (۴)